Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

E-flits

E-flits April 2011, jaargang 4, nr. 4

Jonge mensen
De projectgroep Vieren houdt een enquÍte onder jonge mensen. De projectgroep wil weten hoe 20- tot 35-jarigen over de liturgie denken. De resultaten worden gepubliceerd in de tweede helft van 2011.

Kingston
Een delegatie van circa zes mensen bereidt zich in april voor op de vredesbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken van 17 - 25 mei in Kingston/Jamaica. Deze bijeenkomst markeert het einde van 'The Decade to Overcome Violence'. Het is de bedoeling dat er ook liturgisch (voor zondag 22 mei) en bezinnend materiaal op de website van de Raad komt. Een van de deelnemers is het moderamenlid van de Raad ir. Kees Nieuwerth.

Oecumenisch Leesrooster
Een nieuw gevormde commissie onder leiding van ds. Klaas Touwen buigt zich over het Oecumenisch Leesrooster. Er leven allerlei ideeŽn, onder meer de gedachte om een rooster voor 9 jaar te maken. Men kan daardoor naast de synoptici meer recht doen aan het evangelie volgens Johannes. Tot nu toe beperkt de commissie zich tot een rooster voor 3 jaar.

Paaskrant
Het Gezamenlijk Kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland maakt rond de christelijke feestdagen speciale kranten. Ze worden huis-aan-huis verspreid. De pilot van het oecumenische experiment wordt gelanceerd op 8 april. De landelijke Raad is daarbij aanwezig.

Leers
Minister Leers heeft in gesprek met de JezuÔet pater Yousif Thomas Mirkis en leden van de Raad van Kerken gezegd open te staan voor informatie over minderheden in Irak. Nieuwe gegevens kunnen door Buitenlandse Zaken worden verwerkt om het immigratiebeleid tegen het licht te houden. Lees meer ...

Bewuste veertig dagen
De Raad van Kerken in Driebergen is een van de plaatselijke raden met een speciaal bezinningsprogramma in de Veertigdagentijd.

Kerkennacht
Het aantal deelnemende plaatsen aan de Kerkennacht van 24 en 25 juni 2011 is verder gestegen naar zeventien. Ook Deventer en Lelystad doen mee. Er zijn enthousiaste verhalen uit onder meer Amersfoort, waar inmiddels 45 kerken meedoen. De kerkennacht 2011 wordt qua omvang een van de grootste, nieuwe oecumenische evenementen van Nederland.

Afscheid Huub Lems
Huub Lems, financieel deskundige binnen de PKN, heeft afscheid genomen als lid van de FinanciŽle Commissie van de Raad van Kerken. Een andere PKN-er neemt zijn werk over.


Zij die deze flits willen opzeggen of een nieuw mailadres willen laten opvoeren kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl