Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

E-flits

E-flits, februari 2011, jaargang 4, nr. 10

Digitialisering
De Raad van Kerken begint een ambitieus digitaliseringsproces. De toepassingen lopen van het aanbieden van een nieuwstracker voor lokale websites tot het experimenteren met videoconferenties.

Vluchtelingen
Ruth Peetoom, voorzitter CDA, verving minister Leers, die ‘te druk’ was, op zaterdag 5 november en sprak meer dan 100 vrijwilligers in het vluchtelingenwerk toe. Op een protestvraag naar de verhoogde leges gaf ze aan dat geld de vreemdeling niet mag beletten recht te krijgen. Ook de positie van het CDA rond de verblijfsstatus van Mauro kwam aan de orde. Lees verder.

Twitter ontgrenst
Diverse twitteraars, waaronder de Wereldraad, retweeten de tweets van de Raad van Kerken. Daarmee wordt de stelling onderbouwd, die Mirte Martinus aanreikte in een recente masterscriptie over het gebruik van Twitter in de kerken: Twitter ontgrenst en legt nieuwe netwerken tussen christenen.

Landelijke oecumenedag
De Merenwijk in Leiden lukt het al veertig jaar om op inspirerende wijze vorm te geven aan een oecumenische geloofsgemeenschap. Men viert dat met een landelijke ontmoetingsdag over de oecumene op 12 november. Henk van Hout is gastheer en er zijn gevarieerde workshops. Aanmelding vooraf gewenst.

Manilla
Respect voor een religie is niet alleen dat mensen vrij een religie mogen kiezen, maar ook dat ze ruimte krijgen om conform hun keus hun leven in te richten. Dat is een van de uitkomsten van de internationale ASEM-conferentie in Manilla, waar Freek Bakker namens de Raad van Kerken aan heeft deelgenomen. Lees verder.

Europese solidariteit
Uitspraken over solidariteit zijn vaak verdampt voordat de inkt droog is van het beschreven perkament. Dat kwam naar voren in Oosterhout bij de start van de campagne voor de Week van Gebed (15 tot 22 januari 2012). Het materiaal werd gepresenteerd. Polen schreven de teksten. Vandaar dat er werd nagedacht over de visie op Europa vanuit Pools perspectief. Polen missen de blijvende solidariteit. Informatie materiaal en bestellen.

Afschaffing slavernij
De Raad van Kerken schuift aan bij de plannen van de Evangelische Broedergemeente (één van de lidkerken van de Raad) om de afschaffing van de slavernij in 1863 zinvol te gedenken in de periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013. Gehoopt wordt dat plaatselijke kerken het thema in eigen kring aan de orde stellen. Lees verder.

Solidariteit met Kopten
‘We zijn hier om solidariteit te betuigen met christenen in Egypte’. Marius van Leeuwen, vice-voorzitter van de Raad, was één van de mensen die aan het woord kwamen bij de vredesmars van de Koptische Kerk op het Museumplein Amsterdam. Ook het Contactorgaan Moslims en Overheid deed mee.

Webfish awards
De inschrijving voor beste christelijke sites is gesloten, het publiek kan nu zijn stem uitbrengen. De prijsuitreiking vindt plaats in de Boothzaal van de Bibliotheek van Universiteit Utrecht (De Uithof), op 24 november van 15 – 17 uur.